Cam Filmi Yasak Değil

Otomotiv.in

Administrator
Yönetici
Aracının içi ve dışına aksesuar koyabileceği belirtilen kararda, bir fiilin yasaklanması ve karşılığında ceza öngörülmesinin suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği ancak yasa ile mümkün olabileceği kaydedildi. Kanunun koruduğu yararın trafik güvenliği olduğu belirtilen kararda, aracın dış görünümüne bakılarak ceza kesilmesinin kanunun amacı ile çelişeceği vurgulandı.

Cezanın hukuka uygun olması için renkli camların sürücünün görüşünü engellemesi gerektiğini belirten Sulh Caza Hakimi Veli Ünal, “Dikkate alınması gereken husus dışarıdan bakıldığında aracın içinin görünüp görünmemesi değil, sürücünün dışarıyı görebilmesidir. Para cezası uygulayan memurun araç içine girerek filmli camların sürücü görüşünü engellediğini kontrol etmesi gerekir. Bu kontrolün yeterli görülmediği durumda bilirkişi raporu alınmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Ön cama kesinlikle cam filmi uygulaması yapılmıyor. Diğer camlarda ise oranlara bağlı kalarak cam filmi kullanabiliyoruz. Ön yan camlara takılan filmlerin geçirgenlik düzeyinin %70 olması şart koşuluyor. Yani yan camlarda hafif bir renk değişimi olmakla birlikte, ön kısımda oturan kişiler ayrıntılı olarak görünebilecek durumda olmalı.Arka yan ve arka cam için ise koyuluk durumu biraz daha tolereli. İçerisi görünecek şekilde arka cam ve arka yan camlara film uygulaması yaptırabiliyoruz. Sonuca bakıldığında, içerinin görünmesini sağladığınız takdirde aracına cam filmi taktırmanız konusunda başka bir kısıtlama bulunmuyor.

Ön camda film olmamasının 3 önemli amacı bulunuyor; güvenlik, trafik kameraları ve tanınabilirlik. Kural olarak sürücünün 180 derece olacak şekilde etrafını görebilmesi bir zorunluluk. Bu noktadan bakıldığında da ön cam ve yan camların ışık geçirgenliğinin makul düzeyde olması gerekiyor. Olası durumlarda trafik cezaları için de ön camınızın tamamen açık olması bir mecburiyet. Diğer taraftan da olası kontroller için içerinin görünmesi de bir zorunluluk.

Arka kısımlardaki camlarda tonların biraz daha koyulaşmasına karşılık içerinin rahat görünebilmesi koşulu da son derece anlaşılabilir bir yaklaşımdan kaynaklanıyor. Ön camlarda olduğu gibi olası kontroller için içerinin rahat görünebilmesi gerekiyor.


Yasak olmadıkça bireyin hak ve hürriyetlerini kullanmasına sınır getirilemeyeceği belirtilen kararda, bu sınırın Anayasa’nın 13’üncü maddesine uygun olması gerektiği kaydedildi. Cam filminin sürücünün görüşünü kapatmadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak olmayacağı belirtilen kararda, güvenlik nedeniyle aracın dışarıdan içinin görülmesi amaçlanıyorsa, buna uygun yasal değişikliğe ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Hakim Veli Ünal kararda, “Aracın camına film kaplaması yaptırmasından dolayı araç sahibine ceza verilmesi, kanunda suç olarak tanımlanmayan bir eylemden dolayı cezalandırma anlamına gelecektir ki; bu durum suçta ve cezada kanunilik ilkesine açıkça aykırılık oluşturur” ifadelerini kullandı.

Ceza, polis memurunun yorumuna kaldığı için film uygulamalarında haksız cezalarla da karşılaşıyoruz. Bu cezalara itiraz edip, ceza uygulamasını iptal ettirebilmeniz mümkün. Polis memuru hiçbir uygulama yapmadan sadece film olduğu için ceza kestiyse ve aşağıdaki dört halden birine uyuyorsanız cezanızı iptal ettirebilirsiniz.

- Araca takılan aksesuar, süs veya renkli camların araç sürücüsünün görüş mesafesini engellemeyecek nitelikte olması (burada dikkate alınması gereken husus, dışarıdan bakıldığında aracın içinin görünüp görünmemesi değil, sürücünün dışarıyı görebilmesidir),
- Araca takılan aksesuar, süs veya renkli camların bir kaza anında aracın içindekiler için tehlike yaratacak nitelikte olmaması,
- Para cezası uygulayan memurun araç içerisine girerek filmli camların sürücünün görüşünü engelleyip engellemediğini kontrol etmesi veya buna yönelik bir tespitinin bulunması,
- Bilirkişi raporunda, itiraz eden kimsenin aracında bu kapsamda süs eşyasına rastlanmadığının tespiti halinde düzenlenen idari para cezasının iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.
 

TFSI34

Katılımcı Üye
Hala yoruma açık bir konu olduğu ve ceza kesilebileceği için yaptırmaktan açıkçası ben çekiniyorum :)
 
Üst